روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛
در این بازدیدها ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه حسینی(ع) به عزاداران، بر اجرای دستورالعمل ها، شیوه نامه های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، برگزاری مراسم در فضای بازِ تکایا، مدارس و مساجد نظارت و از اقدامات انجام شده تشکر گردید و همچنین مجددا از متولیان، مداحان و عزاداران درخواست گردید نسبت به  رعایت مقررات و شیوه‌نامه‌های بهداشتی در محرم توجه جدی داشته باشند.
همچنین در حاشیه این بازدید ها ، دیدار با امام جمعه محترم بخش مرکزی-حضرت آیت الله مدرسی، امام جمعه بخش زارچ حضرت حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی و دیدار با مسئولین هیئات، جمعی از اتباع خارجی، خانواده هایشان و رسیدگی به برخی مشکلات آنان فراهم گردید.