اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

جلسه ارزیابی نحوه اجرای پروژه های مشترک با سازمان ریلیف اینترنشنال و کنشگران توسعه پارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، جلسه بررسی اجرای طرح های مشترک بین سازمان ریلیف اینترنشنال ،کنشگران توسعه پارس و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در استان یزد با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ،مدیر استانی سازمان ریلیف اینترنشنال و مدیر اجرای کنشگران توسعه پارس برگزار شد و نحوه اجرا ی پروژه های مشترک ، نقش و مسئولیت های سازمان  ریلیف و کنشگران توسعه پارس مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.          

در این جلسه سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص حضور ، معیشت و شرایط کسب و کار اتباع و مهاجرین خارجی به بیان درخواست ها و نیازهای ضروری جامعه اتباع خارجی به ویژه اقشار آسیب پذیر پرداخت .