روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛
تجهیز و آماده سازی 3 نقاهتگاه 50 تختخوابی در شهرهای میبد، تفت و اردکان با اعتباری بیش از 10 میلیارد ریال توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد
 
با توجه به وضعیت بحرانی استان در شیوع ویروس منحوس کرونا در هفته های اخیر و به دلیل افزایش بار مراجعه کنندگان کرونایی به بیمارستان ها، در راستای ارائه خدمات با کیفیت به مراجعین، با پیگیریهای اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد و جذب کمک سازمانهای بین المللی 3 نقاهتگاه مجهز در شهرستانهای تفت، میبد و اردکان به منظور بستری ونگهداری بیماران کووید ۱۹ در دوران نقاهت تجهیز و آماده بهره برداری شد.
 
این 3 نقاهتگاه با اعتباری بیش از 10 میلیارد ریال و تجهیزات و امکانات مناسب از جمله اکسیژن تراپی و تزریقات دارویی، به مراکز بهداشت و درمان این سه شهرستان تحویل گردید و آماده پذیرش بیماران کرونایی می باشند.