بازدید مدیر کل اتباع استان یزد از اردوگاه وحدت محمدآباد یزد

تأکید بر بازگرداندن تمامی مهاجرین غیرمجاز

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، در بازدید از اردوگاه وحدت محمدآباد یزد، ضمن بررسی فعالیت های اردوگاه، بر بازگرداندن تمامی مهاجرین غیرمجاز به کشورشان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد؛ علی محسنی راد، در بازدید از تنها اردوگاه اتباع استان یزد، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات پرسنل اردوگاه، فعالیت های در حال انجام اردوگاه را بررسی و پیشنهادات خود را ارائه کرد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد با اشاره به معزلات مختلف امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مهاجرین غیرمجاز تأکید کرد: «حتی حضور یک مهاجر غیر مجاز را در استان یزد بر نمی‌تابیم».

وی همچنین از تمامی مسئولین مربوطه خواست، ضمن پایبندی به اصول کرامت انسانی، طبق قوانین و ضابطه های ابلاغی سازمان ملی مهاجرت، نسبت به بازگشت افراد غیرمجاز به کشورشان عمل کنند.