اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد

اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد در سال جاری برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد : اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد در سال جاری با موضوع بررسی موضوع فروش و عرضه مواد مخدر در منطقه حسن آباد در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد.
 
در این جلسه  سعید پرویزی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد به ضرورتهای اتخاذ شیوه های مناسب در خصوص ساماندهی اتباع خارجی در شهرستان و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز در مناطق حاشیه شهر اشاره کرد