روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد

بازدید مدیر کل به همراه رییس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد از پایگاه های سلامت استان

خوشنويس مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي يزد به همراه جميل شاهو رييس دفتر كميساريايي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در كرمان از پايگاه هاي سلامت اتباع خارجي بازديد بعمل آوردند.

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد؛خوشنويس مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي يزد به همراه جميل شاهو رييس دفتر كميساريايي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در كرمان از پايگاه هاي سلامت اتباع خارجي بازديد بعمل آوردند.

در اين بازديد ضمن تقدير از زحمات پرسنل مدافع سلامت درخصوص مشكلات پيرامون سلامت مادران باردار و تامين داروهاي مورد نياز بحث تبادل نظر صورت گرفت