اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

با توجه به پیش رو بودن عید سعید قربان و اجرای سنت حسنه قربانی و با هدف حفظ سلامت مصرف کنندگان و تامین بهداشت عمومی، نظارت شرعی و بهداشتی بر ذبح دام های قربانی در روز عید سعید قربان انجام می شود
لذا به منظور اجرای هر چه بهتر نظارت های شرعی و بهداشتی دامپزشکی و دسترسی آسانتر شهروندان به این خدمات تعداد دو  قربانگاه و جایگاه عرضه موقت دام در سطح شهرستان یزد با کمک ارگان های مختلف پیش بینی شده است که در روز عید سعید قربان آماده خدمت رسانی به اتباع و مهاجرین خارجی می باشد.بدیهی است با هرگونه عرضه و قربانی در خارج از محل های تعیین شده از سوی سازمان دامپزشکی برخورد خواهد گردید.

 جایگاه های موقت عرضه وقربانی دام در سطح شهر یزد را به شرح ذیل:

1- جنب پمپ بنزین سیلو واقع در بلوار امیر کبیر در محل کارواش

2-جنب کشتارگاه قدیم یزد به تصدی کشتارگاه صنعتی دام یزد