ادامه طرح جمع آوری اتباع غیر مجاز در سطح استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، در جلسه ای با حضور مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری یزد و نمایندگان نیروی انتظامی استان در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد برگزار گردید. در این جلسه علوی نیا مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری با تاکید به ضرورت همکاری همه دستگاهها و تاثیرات طرد اتباع غیرمجاز ، رفع مشکلات گذشته و تشدید محاسن در سال ۱۴۰۳ را خواستار شد در ادامه محسنی راد مدیرکل اتباع ومهاجرین خارجی استانداری با ارائه گزارشی از آمار و اقدامات انجام شده در سال گذشته ضمن تشکر از همه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی ،انتظامی و قضایی، اعلام آمادگی و پشتیبانی از ادامه طرح در سال ۱۴۰۳ نمود.