مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استاداری یزد تاکید کرد:

اجرای پروژه های معیشتی و کسب و کار به منظور حمایت از پناهندگان آسیب پذیر در سالجاری

.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، جلسه بررسی اجرای طرح های معیشتی و کسب و کار پناهندگان استان با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ،مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری و مدیر اجرای پروژه های معیشتی سازمان ریلیف اینترنشنال در ایران برگزار شد.
در این جلسه سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص حضور ، معیشت و شرایط کسب و کار اتباع و مهاجرین خارجی به بیان درخواست ها و نیازهای ضروری جامعه اتباع خارجی به ویژه اقشار آسیب پذیر پرداخت .وی همچنین از اجرای طرح های معیشتی و کسب و کار جدید با هدف تقویت همبستگی و ایجاد مشارکت اقتصادی میان پناهندگان ، افزایش امکان دستیابی به موقعیتهای معیشتی و حمایت از پناهندگان آسیب پذیر به ویژه زنان ،کودکان و معلولین به منظور کاهش محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و سازمان ریلیف اینترنشنال خبر داد.