روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

گزارش تصویری از آئین افتتاحیه دبستان 12 کلاسی دانش شهر یزد


دبستان دانش در ناحیه دو آموزش و پرورش استان یزد در مساحت دو هزار متر مربع و با هزار متر مربع زیر بنا واقع شده و از محل اعتبارات ملی و استانی و با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بصورت ١٢ کلاسه احداث شده است.