اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

اطلاعیه پیش ثبت نام طرح تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی مزدوج با مردان خارجی


آغاز طرح پیش ثبت نام تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی مزدوج با مردان خارجی از طریق پنل سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد: طرح پیش ثبت نام تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی مزدوج با مردان خارجی در پنل سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به آدرس ذیل  در منوی فرم قابل قابل دسترس و ثبت نام می باشد لذا لازم است متقاضیان دارای واجد شرایط نسبت به ثبت نام اولیه در آدرس مشخص شده  اقدام نمایند.

www.bafia.ir