روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

استان یزد میزبان مسابقات کشوری فوتسال اتباع افغانستانی(جام اتحاد و همبستگی)


.

 کلیپ تصویری( شماره یک )از برنامه ریزی ها و مقدمات صورت گرفته جهت میزبانی شایسته از تیم های فوتسال سراسر کشور