آدرس

نشانی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  : یزد ، بلوار باهنر ، کوچه ولیعصر 

***

کد پستی : 8916673899

***

تلفن : 37252200 -035

***

نمابر : 37244055 -035

 

 

**************

 

نشانی اردوگاه مراقبتی وحدت : محمد اباد جاده قدیم بافق به طرف دانشگاه پردیس بین الملل

***

تلفن : 38363903 -035

نمابر : 38363901 -035